OBECNÁ   ŠKOLA   JASENKA

 

R.1886 zakopena  louka od Pavla a Veroniky Bravencových čís.25

Plán školy:zed.mistr Jakob Vrána ze Vsetína.

 

V r.1888 započato se stavbou školy.

V r.1890 ukončena stavba vlastní obecní školy.

 

Prvé vyučování začalo 23.ledna 1890,

vyučoval Karel Sýkora ze Vsetína,

počet žáků 116 v jednotřídce.

 

V září r.1890 byl ustanoven zat.učitelem Karel Bedřich Číha.

 

V r. 1895 – potřeba důkladné opravy školy, houba na stěnách.
Oprava provedena stavitelem Michalem Urbánkem ze Vsetína,
hrazeno z obecní pokladny.

 

V r. 1893 byla upravena zahrada a dvůr u školy.

 V r.1893 je potřeba rozšíření školy na dvoutřídní.

 

V r. 1901  škola rozšířena na trojtřídní,

počet žáků 179.

 

V r. 1903 provedena přestavba a nadstavba o poschodí,

kolaudace provedena v prosinci 1903.

 

V r.1915 počet žáků vzrostl na 220.

 

V r.1926 byla postavena nová opěrná zeď

a vchod do budovy školy byl nově upraven.
Škola rozšířena na čtyřtřídní,v témže roce plán
na přístavbu.

 

14.9.1927 začala stavba,při které byla škola opravena,
vymalována a zvenčí natřena,
kolaudace provedena 25.7.1928,

29.7.1928 byla slavnostně otevřena.

 

V r.1930 byla z původní kuchyně správcem školy zřízena
školní kuchyně.

Ve škole umístěna obecní knihovna .

 
Po r. 1932 byla ve škole zřízena obecní kancelář.

FOTOGALERIE


webdesign |