Výbor spolku HORNÍ JASENKA z.s. :


STAROSTA : Josef  Novosad
JEDNATEL : MVDr. René  Zgarba
HOSPODÁŘ : Dana  Novosadová

telefon: 576 115 999
              732 732 388
e-mail:
jasenka@horni-jasenka.cz


SPOLEK HORNÍ JASENKA z.s.
 

je od 15.1.2014 transformován
občanského sdružení HORNÍ  JASENKA, 
které vzniklo v r.2008.

Navazujeme ve spolupráci
s ostatními organizacemi na Horní Jasence
na bohaté tradice,které Jasenka má
v pořádání kulturních,společenských
a sportovních akcí.

Sbíráme do našeho spolkového archívu
historické dokumenty a fotografie Jasenky,
zapisujeme staré pověsti
a vyprávění občanů o Jasence a Jasenčanech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
webdesign |